Loading...

O festivalu

TANEC PRAHA – Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla – je jednou z největších událostí v kulturním kalendáři ČR. Od roku 1989, každoročně v červnu, festival představuje pestrost a kvalitu aktuální zahraniční a tuzemské taneční scény, dává prostor pro experiment i přesah do jiných žánrů, podporuje vznik nových děl coby koproducent. Program, oslovující širokou i odbornou veřejnost (od dětí po seniory), je strukturován do programových linií, jako jsou Události sezony (zásadní soubory a osobnosti světové taneční scény na zahájení/zakončení festivalu), koprodukce festivalu v mezinárodní spolupráci, TANEC PRAHA DĚTEM, Dance NEW´s (prostor mladým talentům např. z platformy Aerowaves), TANEC PRAHA STUDENTŮM, VEN.ku TANCI (tanec ve veřejném a netradičním prostoru) ad. V současnosti je programová nabídka festivalu uváděna ve 20 městech a obcích, in-door i out-door.

TANEC PRAHA – festival se dlouhodobě těší záštitě a podpoře Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy, dílčí inscenace pak záštitám velvyslanectví v ČR.  Nejvyššího ocenění se festival dočkal ke svému 25. výročí v roce 2013, kdy byl vyhodnocen v konkurenci 235 evropských festivalů všech žánrů na 1. místě v programu EU Culture. V roce 2017 se stal jako jediný festival ČR laureátem EFFE (Europe for Festivals – Festivals for Europe) Award, za svou výjimečnou kvalitu, angažovanost a dopad své práce v místním kontextu a je opět součástí EFFE Guide – průvodce evropskými festivaly.

Festival TANEC PRAHA byl motivací k založení nevládní neziskové organizace (NNO) Tanec Praha již v roce 1991 a zůstává zásadní hlavní činností této NNO.

2018

V roce 2018 slaví festival TANEC PRAHA 30 let! Významné jubileum bychom rádi oslavili účastí zcela hvězdných osobností a zároveň poutavou konfrontací současných tanečních projevů Evropy a jiných kontinentů. Smělé plány balancují mezi vzpomínkami a impulzy posledních let, známými osobnostmi i objevováním nových talentů. Pokračujeme v duchu loňského motta Tancem proti předsudkům, letos navíc i dalšího výstižného podtitulu: Na věku nikdy nezáleželo méně.

Hlavními událostmi festivalu budou inscenace renomovaného izraelského choreografa působícího ve Francii Emanuela Gata s názvem „SUNNY“ a dílo korejské choreografky Eun-Me Ahn „Dancing Grandmothers“. Další překvapení se chystá na slavnostní zahájení a celý program je plný špičkových zahraničních i českých tvůrců.

Z historie

Přehled historie festivalu si můžete prohlédnout v dokumentu Historie festivalu

Poslání

Naším posláním je každoroční a kontinuální pořádání mezinárodního festivalu na co nejvyšší úrovni umělecké i organizační. Festival se snaží představovat nejširší veřejnosti inspirativní a kvalitní díla současného tance a pohybového divadla, napomáhat tím objevování a porovnání posledních trendů na různých kontinentech, motivovat, inspirovat a propojovat českou uměleckou scénu se zahraniční, pomáhat vytvářet podmínky pro rozvoj současného tance v celé ČR.

Vize

Naší vizí je posouvat myšlení o současném tanci na principu otevřenosti novým impulzům, vzájemného dialogu a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni, zůstat nadále uznávanou, progresivní kulturní událostí Evropy.

Chceme nadále:
– popularizovat, zpřístupnit a přiblížit tanec všem skupinám veřejnosti bez omezení;
– podporovat výměnu a sdílení zkušeností tuzemské a zahraniční taneční scény, podněcovat rozvoj, inspirovat a motivovat k experimentům;
– podporovat vznik nových děl s mezinárodním přesahem, být garantem kvalitní spolupráce;
– sdílet hodnotné umělecké zážitky a aktuální společenská témata s veřejností;
– podporovat zviditelnění současného tance v regionech ČR s respektem k místním partnerům a umělcům, rozšiřovat možnosti spolupráce v oblasti prezentace i samotné tvorby
– být respektovaným partnerem otevřeným dialogu doma i v zahraničí

Věříme v důležité poslání tance, coby živé a neustále se rozvíjející formy umění, věnujeme proto nadále pozornost všem možnostem zkoumání jeho rozmanitosti, aktuálnosti uměleckého sdělení a popularizaci v nejširším možném veřejném diskurzu.

Prioritní hodnoty sledované Uměleckou radou při naplňování vize festivalu:
– umělecká kvalita
– kreativita / originalita
– rozmanitost, odvaha experimentovat za hranici žánru
– aktuálnost uměleckého sdělení, témat a formy
– otevřenost sdílení / spolupráci

Složení Umělecké rady

Yvona Kreuzmannová zakladatelka a ředitelka
Markéta Perroud spoluředitelka
a externí tuzemští i zahraniční konzultanti

Náš tým

Yvona Kreuzmannová ředitelka
Markéta Perroud spoluředitelka
Alena Brožová manažerka festivalu pro Prahu
Veronika Hladká manažerka festivalu pro regiony
Martina Filínová koordinátorka linie TANEC PRAHA DĚTEM
Katarína Ďuricová technická manažerka
Anna Nováková koordinátorka reklamní kampaně
Kateřina Kavalírová media relations
Kateřina Fišarová online marketing

A řada dalších posil pro PR a marketing, prodej, produkci jednotlivých akcí in-door i out-door, technické služby, péči o umělce i diváka atd.

O kampani

Tanec nemusí být jen jedinečným zážitkem z pohybu. Nabízí i něco navíc. Může mít daleko hlubší význam – komentovat společenskou situaci, upozorňovat, vyzývat, zprostředkovávat názor. Byli jsme osloveni přední českou kreativní agenturou Young & Rubicam ke spolupráci na vizuální podobě již 29. ročníku festivalu TANEC PRAHA. Našli jsme společnou řeč a myšlenku zhmotnili v kampani s mottem: Tancem proti předsudkům.

Ta vznikala pod rukama CELL – designového studia agentury Young & Rubicam.
Festivalové, kulturní projekty využívají obvykle fotografické či typografické přístupy.
Ty progresivnější se nebojí užití zajímavější techniky. Celá kampaň 29. ročníku tak byla designována ve francouzském ilustračním stylu “ligne claire”, čisté linie, která odvyprávěla vizuálně poutavou a odlehčenou formou závažnost a autenticitu některých témat, o která se program festivalu opíral. Kreativní podobu 30. jubilejnímu ročníku festivalu dá i letos designové studio CELL. V duchu tance proti předsudkům otevíráme téma věku, na kterém nikdy nezáleželo méně. Od „ligne claire“ se designéři vydají k technikám 3D blízkým duchu dnešní doby.

Tiskové zprávy

26. června 2018
Včera vyvrcholil 30. jubilejní festival TANEC PRAHA 2018 dlouhými ovacemi!

30. května 2018
Francouzská akademie vzdává nejvyšší poctu českému umělci za posledních 180 let!

15. května 2018
30. festival TANEC PRAHA: Na věku nikdy nezáleželo méně!

9. března 2018
Jubilejní 30. ročník festivalu TANEC PRAHA zahájí Jiří Kylián!

11. prosince 2017
30 let festivalu TANEC PRAHA

Finance

Základem financování festivalu je podpora z dotačních programů, zejména Ministerstva kultury ČR a Hlavního města Prahy, dále vybraných statutárních měst a krajů či městských částí, velvyslanectví zúčastněných zemí či jejich kulturních institutů, významných mediálních partnerů a dále řada menších partnerství.

Výroční zprávy organizace ke stažení ZDE.

Staňte se našimi partnery!

Společně pro tanec! 

Vy přispějete rozvoji festivalu TANEC PRAHA, my se postaráme, abyste měli nejen dobrý pocit hrdého partnera, ale aby také o Vaší pomoci lidé věděli.

Jak? Napište nám na: office@tanecpraha.eu

Zpětná vazba

Nasloucháme vašim podnětům a připomínkám. Pokusíme se maximálně reagovat na názory veřejnosti, všech příznivců, diváků a zainteresovaných stran.

Vaši zpětnou vazbu velice vítáme!

Napište nám na: office@tanecpraha.eu

12. června 2018
Festival TANEC PRAHA má za sebou první třetinu a vytahuje další trumfy!