Loading...

30. ročník Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC
PRAHA 2018 se koná pod záštitou ministra kultury ČR Ilji Šmída, primátorky Hlavního města Prahy Adriany Krnáčové a J.E.
velvyslance Francie v České republice pana Rolanda Galharagueho.
Poděkování patří všem, kteří se podílí na přípravě a realizaci festivalu, především
účinkujícím umělcům, partnerům, členům týmu a všem příznivcům tance.
Dne 01/03/2018

Pořádá

Za kontinuální podpory

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Hlavní město Praha podpořilo festival částkou 4 000 000 Kč.

Hlavní mediální partner

Za víceleté podpory

Oficiální dodavatelé festivalu

Tanec Praha, NNO je také členem mezinárodních sítí

TANEC PRAHA je členem a spoluzakladatelem České asociace festivalů, Vize tance a získal EFFE label